ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Υποβολή συμπληρωματικών και διορθωτικών δηλώσεων αδειών για το 2023
11 Ιανουαρίου, 2024

Υποβολή συμπληρωματικών και διορθωτικών δηλώσεων αδειών για το έτος 2023. Από την Πέμπτη 11/1/2024 έως την Πέμπτη 29/2/2024 δίνεται η δυνατότητα υποβολής συμπληρωματικών και διορθωτικών δηλώσεων: α. «Οργάνωση Χρόνου Εργασίας – Άδειες» β. «Οργάνωση Χρόνου Εργασίας – Άδειες ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ» με ημερομηνίες αναφοράς εντός του έτους 2023.

Γνωστοποίηση χωριστής δήλωσης
11 Ιανουαρίου, 2024

Στην υπηρεσία αυτή, οι έγγαμοι φορολογούμενοι, μπορούν να γνωστοποιήσουν την επιλογή τους για υποβολή χωριστής δήλωσης συζύγων Φορολογίας Εισοδήματος φορολογικού έτους 2023 μέχρι και την 28η Φεβρουαρίου 2024. Μετά την προθεσμία αυτή δεν είναι δυνατή η ανάκληση της επιλογής υποβολής χωριστής δήλωσης για το φορολογικό έτος 2023. Όσοι φορολογούμενοι επιλέξουν για το φορολογικό έτος 2023 […]

Ψηφιακή κάρτα εργασίας από 01/01/2024
29 Δεκεμβρίου, 2023

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση του υπ. Εργασίας 113169/2023 με την οποία μεταξύ άλλων τροποποιείται το μέρος Α «Α. Εφαρμογή Συστήματος Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας – Υποχρέωση Καταχώρησης Ψηφιακών Στοιχείων σχετιζόμενων με το ωράριο απασχόλησης στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ» της υπ’ αρ. 49758/26-5-2022 απόφαση και καθορίζονται οι κλάδοι και ΚΑΔ των επιχειρήσεων που θα εφαρμόσουν την […]

Παράταση τελών κυκλοφορίας 2024
27 Δεκεμβρίου, 2023

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση 1207/2023 σχετικά με την παράταση προθεσμίας για την εμπρόθεσμη καταβολή τελών κυκλοφορίας έτους 2024 και για τη θέση των οχημάτων σε ακινησία. ….αποφασίζουμε: Πηγή: taxheaven.gr

QR CODE από 1.1.2024 σε όλα τα παραστατικά
22 Δεκεμβρίου, 2023

Στα λογιστικά στοιχεία που εκδίδονται, είτε με τη χρήση προγραμμάτων διαχείρισης επιχειρήσεων (εμπορικό ERP), είτε μέσω της Εφαρμογής Έκδοσης και Διαβίβασης Παραστατικών που είναι προσβάσιμη μέσω του διαδικτυακού τόπου της Α.Α.Δ.Ε. (timologio), καθώς και στα εκδοθέντα παραστατικά της περ. δ΄ της παρ. 3 του άρθρου 2 * από την 1.1.2024 και εφεξής είναι υποχρεωτικό να υπάρχει και δισδιάστατος γραμμωτός […]

Μέτρα για τον περιορισμό της φοροδιαφυγής
8 Δεκεμβρίου, 2023

Ενημερωση «Μέτρα για τον περιορισμό της φοροδιαφυγής» Οι κυριότερες αλλαγές στο ψηφισθέν φορολογικό νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών Ήδη από το επόμενο έτος: ·Μετά από πολλά χρόνια μισθωτοί και συνταξιούχοι θα πληρώσουν μεσοσταθμικά χαμηλότερο φόρο από τους ελεύθερους επαγγελματίες. ·Οι παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής θα οδηγήσουν το 2024 σε αύξηση των δαπανών για την Υγεία […]

Επίδομα Θέρμανσης 2023
30 Νοεμβρίου, 2023

Ενημερωση Επίδομα Θέρμανσης 2023      Δικαιούχοι του παρόντος επιδόματος είναι άτομα, είτε είναι αγάμα, είτε έγγαμα, είτε βρίσκονται σε κατάσταση χηρείας, είτε έχουν συναπτεί σύμφωνο συμβίωσης, είτε βρίσκονται σε κατάσταση διαζυγίου, εφόσον πληρούν τα κριτήρια που έχουν οριστεί. Το επίδομα χορηγείται στα ως άνω φυσικά πρόσωπα, για την κατανάλωση των επιδοτούμενων με την παρούσα […]