Ασφαλιστικές υπηρεσίες

Στην εταιρεία μας εργαζόμαστε συστηματικά ώστε να ανταποκρινόμαστε επάξια στις ανάγκες των πελατών μας, οι οποίοι, σε έναν διαρκώς μεταβαλλόμενο κόσμο, αντιμετωπίζουν κινδύνους και χρειάζονται υποστήριξη για να προχωρούν με ασφάλεια και εμπιστοσύνη. Στην κατεύθυνση αυτή έχουμε αναπτύξει συνεργασίες με επιλεγμένες εταιρείες της ασφαλιστικής αγοράς για να παρέχουμε αξιόπιστες και αποτελεσματικές υπηρεσίες στους πελάτες μας, τη στιγμή που θα τις χρειαστούν.
Αποστολή μας είναι να παρέχουμε στους πελάτες μας περισσότερη ασφάλεια, προστατεύοντας τους ίδιους, τις οικογένειες τους, τις περιουσίες τους και το εισόδημα τους.

Επαγγελματισμός

Συμπεριφερόμαστε στους πελάτες μας με κατανόηση και εκτίμηση, τους παρέχουμε προσωπικές συμβουλές και ανταμείβουμε την εμπιστοσύνη τους.

Αξιοπιστία

Λέμε αυτά που κάνουμε και κάνουμε αυτά που λέμε, ανταποκρινόμενοι στις προσδοκίες των πελατών μας, τους κρατάμε ενήμερους και πράττουμε το καλύτερο για αυτούς, ώστε να είμαστε αντάξιοι της εμπιστοσύνης τους.

Εμπιστοσύνη

Ακούμε πάντα τους πελάτες μας και βρισκόμαστε δίπλα τους οπουδήποτε και οποτεδήποτε το έχουν ανάγκη.

Προϊόντα και υπηρεσίες

Σε συνεργασία με επιλεγμένες ασφαλιστικές εταιρείες στην Ελλάδα προσφέρουμε ασφαλιστικά προϊόντα και υπηρεσίες για ιδιώτες και επιχειρηματικούς πελάτες. Οι τομείς δραστηριοποίησης είναι οι ασφαλίσεις ζωής και υγείας καθώς και οι γενικές ασφαλίσεις. Σκοπός μας είναι να παρέχουμε σε κάθε πελάτη το ασφαλιστικό πρόγραμμα που καλύπτει τις ανάγκες του, μένοντας προσηλωμένοι στις αρχές που διέπουν την λειτουργία της εταιρείας μας: επαγγελματισμός, αξιοπιστία, εμπιστοσύνη.
Ευθύνη μας, να σας προστατεύσουμε. Βελτιώνουμε τις ζωές των πελατών μας και τους βοηθάμε να ζουν πιο ήρεμα.

Ασφαλίσεις ζωής και υγείας

Τα ασφαλιστήρια ζωής περιλαμβάνουν προϊόντα υγείας, προστασίας και αποταμίευσης. Τα προϊόντα υγείας καλύπτουν κινδύνους σχετικούς με την ασθένεια και το ατύχημα. Τα προϊόντα προστασίας εξασφαλίζουν τον ασφαλισμένο και την οικογένεια του με κεφάλαια κάλυψης απώλειας ζωής και ανικανότητας. Τα προϊόντα αποταμίευσης καλύπτουν μελλοντικές ανάγκες συσσώρευσης κεφαλαίου για την ανάγκη σύνταξης, σπουδών ή πραγματοποίησης ενός μελλοντικού στόχου.

Γενικές ασφαλίσεις

Οι γενικές ασφαλίσεις περιλαμβάνουν την ασφάλιση της προσωπικής περιουσίας (αυτοκίνητο, σπίτι), της επιχείρησης και της προσωπικής ή επαγγελματικής αστικής ευθύνης. Καλύπτουν ένα μεγάλο εύρος προϊόντων και υπηρεσιών, συμφωνα με τις ανάγκες των ιδιωτών και επιχειρηματικών πελατών. Οι παροχές βοήθειας είναι επίσης μέρος αυτού του κλάδου που συμπεριλαμβάνει και διεθνείς ασφαλίσεις καθώς και ειδικές κατηγορίες, όπως σκάφη και αεροπλάνα.

Συνεργαζόμενες ασφαλιστικές εταιρείες