Υποβολή συμπληρωματικών και διορθωτικών δηλώσεων αδειών για το έτος 2023. Από την Πέμπτη 11/1/2024 έως την Πέμπτη 29/2/2024 δίνεται η δυνατότητα υποβολής συμπληρωματικών και διορθωτικών δηλώσεων:

α. «Οργάνωση Χρόνου Εργασίας – Άδειες»

β. «Οργάνωση Χρόνου Εργασίας – Άδειες ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ»

με ημερομηνίες αναφοράς εντός του έτους 2023.