Επιχειρηματική & Αγροτική Ανάπτυξη
Υπηρεσίες
Υπηρεσίες

Παρέχουμε εξειδικευμένες υπηρεσίες υποστήριξης συμβουλευτικής και διαχείρισης επενδυτικών σχεδίων, υποστήριξης αγροτών, φορολογικών και λογιστικών υπηρεσιών, καθώς και παροχής ασφαλιστικών προϊόντων, ανταποκρινόμενοι στις ανάγκες και τις απαιτήσεις των πελατών μας.

 
Επιχορηγήσεις
Επιχορηγήσεις

Υποστηρίζουμε επιχειρήσεις και αγρότες για την ένταξη τους σε αναπτυξιακά προγράμματα. Παρέχουμε υψηλού επιπέδου υπηρεσίες σύνταξης επενδυτικών σχεδίων, οικονομοτεχνικών μελετών και διαχείρισης / παρακολούθησης υλοποίησης των έργων.

Ενημέρωση
Ενημέρωση

Η παροχή αξιόπιστης και έγκυρης ενημέρωσης στις επιχειρήσεις είναι καθοριστικής σημασίας παράμετρος της συνεργασίας μας. Χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας, παρέχοντας τους όλη την απαραίτητη πληροφόρηση για τη διεκπεραίωση των υποθέσεων τους.

Σχετικά με εμάς

Η εταιρεία Επιχειρηματική & Αγροτική Ανάπτυξη ιδρύθηκε τον Σεπτέμβριο του 2016 και δραστηριοποιείται στην παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών υποστήριξης και συμβουλευτικής επιχειρήσεων και οργανισμών. Είναι μια εταιρεία που ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες των επιχειρήσεων για ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης των επιχειρηματικών λειτουργιών αλλά και ανάπτυξης τους σε ένα δυναμικό οικονομικό περιβάλλον. Κατανοώντας την ανάγκη για προσαρμογή στις εξελίξεις του ανταγωνισμού παρέχουμε ένα ευρύ φάσμα εξειδικευμένων υπηρεσιών υποστήριξης και συμβουλευτικής ανταποκρινόμενοι στις ανάγκες και τις απαιτήσεις των πελατών μας. Παρέχουμε υπηρεσίες υποστήριξης των επιχειρηματικών λειτουργιών, συμβουλευτικής επιχειρήσεων σε θέματα ανάπτυξης και ασφαλίσεων. Είμαστε ο αξιόπιστος συνεργάτης σας σε κάθε βήμα σας!

Αξιόπιστες Υπηρεσίες - Ποιοτικές Συνεργασίες
Υπηρεσίες

Η Επιχειρηματική & Αγροτική  Ανάπτυξη παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικής για επιχειρήσεις και ιδιώτες.

budget
Φορολογικές & λογιστικές υπηρεσίες

Υπηρεσίες λογιστικής υποστήριξης σε επιχειρήσεις και ιδιώτες.

market
Συμβουλευτική επιχειρήσεων

Συμβουλευτικές υπηρεσίες σε επιχειρήσεις.

investment
Διαχείριση επενδυτικών σχεδίων

Υποστήριξη επιχειρήσεων για την ένταξη τους σε αναπτυξιακά προγράμματα.

clipboard
Ασφαλιστικά προϊόντα

Σε συνεργασία με κορυφαίες ασφαλιστικές εταιρείες ασφαλίζουμε επιχειρήσεις και ιδιώτες.

secure
Υποστήριξη σε αγρότες

Υπηρεσίες υποστήριξης του πρωτογενή τομέα.

Παρέχουμε ποιοτικές και αξιόπιστες λύσεις

Οι άνθρωποι της Επιχειρηματικής & Αγροτικής  Ανάπτυξης ξεχωρίζουν για τον επαγγελματισμό τους, την τεχνογνωσία και την επιστημονική επάρκεια που διαθέτουν καθώς και για την πολυετή  εμπειρία τους.